Лабораторні дослідження

Забір біоматеріалу 40,00
Клінічні дослідження
Загальний аналіз крові + тромбоцити 140,00
Ретікулоцити 50,00
Тривалість + згортання крові 50,00
Реакція мікропреципітації (РМП) 100,00
Група крові і резус фактор 150,00
Глюкоза крові 50,00
Глюкометрія 60,00
Інсулін 220,00
Оцінка інсулінорезістентності 250,00
Загальний аналіз сечі 100,00
Ан. сечі по Нечипоренко 100,00
Ан. сечі по Зимницькому 100,00
Аналіз сечі на діастазу 100,00
Аналіз сечі на ацетон 50,00
Аналіз сечі на цукор 50,00
3-х склянкова проба сечі 250,00
2-х склянкова проба сечі 150,00
Аналіз сечі на жовчні пігменти 50,00
Аналіз сечі на йод 220,00
Мазок на гонококи, трихомонади 110,00
Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка 110,00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 110,00
Спермограма 250,00
Аналіз простатичного соку і його взяття 100,00
Кал на я / глист 100,00
Копрограма 150,00
Зішкріб на ентеробіоз 100,00
Мазок відбиток з носа 100,00
Біохімічні дослідження
Загальний білок 50,00
Сечовина 50,00
Креатинін 50,00
Білірубін 50,00
Альфа-амілаза 100,00
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 50,00
Aспартатамінотрансфераза (АСТ) 50,00
Тимолова проба 50,00
С-реактивний білок 50,00
Серомукоїди 50,00
Ревматоїдний фактор 50,00
Антистрептолізин-О 50,00
Ліпідограма 160,00
Холестерин 60,00
Бета-ліпопротеїди 50,00
Сечова кислота 60,00
Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ) 60,00
Гамма-глютамілтранспептидази (Гамма-ГТП) 50,00
Залізо (сироваткового заліза, ОЖСС,% насичення трансферину) 200,00
Залізо сироватки крові 100,00
Кальцій сироватки крові 100,00
Натрій сироватки крови 100,00
Фосфор сироватки крови 100,00
Магній сироватки крови 100,00
Хлор сироватки крови 100,00
Калій сироватки крови 100,00
Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций сироватки крови 450,00
Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций/Фосфор/Залізо сироватки крови 650,00
Cito-test на виявлення антигену SARS-CoV-2 600,00
Cito-test крові на антитіла до SARS-CoV-2 500,00
Ан.крові SARS-CoV-2 Ig G 160,00
Ан.крові SARS-CoV-2 Ig M 160,00
Дослідження системи згортання
Коагулограма 170,00
Фібриноген 130,00
Протромбіновий індекс, МНО (при прийомі антикоагулянтів) 110,00
Д-дімер 210,00
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін Е (IgE) 160,00
Імуноферментні аналізи
Діагностика інфекцій
Антитіла до хламідій класу IgG 160,00
Антитіла до цитомегаловірусу класу IgG 200,00
Антитіла до герпесу класу 1 + 2 Jg.G 160,00
Антитіла до Hеlicobakter pylori 160,00
Антитіла до уреаплазми IgG 160,00
Антитіла до мікоплазми homonis класу IgG 160,00
Антитіла до вірусу Епштейн-Барра класу ШПП (до ядерного антигену) 160,00
Діагностика гельмінтів
Антитіла до гельмінтів: опісторхоз 160,00
Антитіла до гельмінтів: токсокара 150,00
Антитіла до гельмінтів: аскарида 150,00
Антитіла до гельмінтів: лямблії 150,00
Дослідження маркерів вірусних гепатитів А, В, С
Антиген Hbs Ag 200,00
Анти-ВГС (сумарні) // антитіла HCV / 200,00
Дослідження статевих гормонів
Пролактин 160,00
Дослідження щитовидної залози
Т 3 вільний 170,00
Т4 вільний 170,00
Тиреотропний гормон (ТТГ) 170,00
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 175,00
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) 175,00
Дослідження коронавірусної інфекції (COVID-19)
Коронавірус SARS-CoV-2, антиген (носоглотка) 600,00
Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла (кап. кров) 500,00
Антитіла класу IgG SARS-CoV-2 (сироватка крові) 160,00
Антитіла класу IgМ SARS-CoV-2 (сироватка крові) 160,00

Увага! Для виконання деяких складних і рідкісних аналізів наша лабораторія співпрацює з лабораторією "CentroLab" м. Дніпро