Увага! Враховуючи введення війскового стану, МЦ «Віком» працює за скороченим графіком

Лабораторні дослідження

Клінічні дослідження
Загальний аналіз крові + тромбоцити 90,00
Ретікулоцити 30,00
Тривалість + згортання крові 25,00
Реакція мікропреципітації (РМП) 100,00
Група крові і резус фактор 100,00
Глюкоза крові 50,00
Глюкоза крові з навантаженням 120,00
Глюкометрія 40,00
Інсулін 200,00
Оцінка інсулінорезістентності 250,00
Загальний аналіз сечі 70,00
Ан. сечі по Нечипоренко 70,00
Ан. сечі по Зимницькому 70,00
Аналіз сечі на діастазу 70,00
Аналіз сечі на ацетон 30,00
Аналіз сечі на цукор 40,00
3-х склянкова проба сечі 50,00
2-х склянкова проба сечі 50,00
Аналіз сечі на жовчні пігменти 25,00
Аналіз сечі на йод 180,00
Мазок на гонококи, трихомонади 90,00
Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка 90,00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 90,00
Спермограма 250,00
Аналіз простатичного соку і його взяття 70,00
Кал на я / глист 70,00
Копрограма 130,00
Зішкріб на ентеробіоз 50,00
Біохімічні дослідження
Загальний білок 50,00
Сечовина 50,00
Креатинін 50,00
Білірубін 50,00
Альфа-амілаза 70,00
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 50,00
Aспартатамінотрансфераза (АСТ) 50,00
Тимолова проба 30,00
С-реактивний білок 50,00
Серомукоїди 50,00
Ревматоїдний фактор 40,00
Антистрептолізин-О 40,00
Ліпідограма 130,00
Холестерин 50,00
Бета-ліпопротеїди 40,00
Сечова кислота 50,00
Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ) 60,00
Гамма-глютамілтранспептидази (Гамма-ГТП) 50,00
Залізо (сироваткового заліза, ОЖСС,% насичення трансферину) 100,00
Кальцій сироватки крові 50,00
Залізо сироватки крові 75,00
Дослідження системи згортання
Коагулограма 160,00
Фібриноген 80,00
Протромбіновий індекс, МНО (при прийомі антикоагулянтів) 100,00
Д-дімер 185,00
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін Е (IgE) 140,00
Ферментні аналізи
Діагностика інфекцій
Антитіла до цитомегаловірусу класу IgG 185,00
Антитіла до герпесу класу 1 + 2 Jg.G 140,00
Антитіла до Hеlicobakter pylori 140,00
Антитіла до уреаплазми IgG 135,00
Антитіла до мікоплазми homonis класу IgG 135,00
Антитіла до вірусу Епштейн-Барра класу ШПП (до ядерного антигену) 140,00
Експрес-тест на Helicobacter pylori 45,00
Експрес-тест на антитіла IgM та IgG до коронавірусу (SARS-CoV-2) з виїздом лаборанта додому к пацієнту 1100,00
Експрес-тест на антитіла IgM та IgG до коронавірусу (SARS-CoV-2) в клініці 500,00
Экспрес-тест на антіген (Ag) коронавирусу (SARS-CoV-2) з виїздом лаборанта додому к пацієнту 1200,00
Экспрес-тест на антіген (Ag) коронавирусу (SARS-CoV-2) в клініці 600,00
Кількісний ІФА-тест - антитіла класса G до коронавірусу SARS-CoV-2 (імуноглобулін G, IgG) 160,00
Кількісний ІФА-тест - антитіла класса M до коронавірусу SARS-CoV-2 (імуноглобулін М, IgМ) 160,00
Діагностика гельмінтів
Антитіла до гельмінтів: опісторхоз 140,00
Антитіла до гельмінтів: токсокара 140,00
Антитіла до гельмінтів: аскарида 140,00
Антитіла до гельмінтів: лямблії 140,00
Комплекс "ПАРАЗИТ"
Антитіла до гельмінтів:  опісторхоз + токсокара + аскарида + лямблії 550,00
Дослідження маркерів вірусних гепатитів А, В, С
Антиген Hbs Ag 200,00
Анти-ВГС (сумарні) // антитіла HCV / 200,00
Дослідження статевих гормонів
ФСГ 170,00
Пролактин 140,00
Дослідження щитовидної залози
Т 3 вільний 140,00
Т4 вільний 140,00
Тиреотропний гормон (ТТГ) 150,00
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 150,00
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) 150,00
Комплекс "ЩИТОВИДНИЙ"
Т 3 вільний + Т 4 вільний + ТТГ + АТ-ТПО + АТ-ТГ + Кальцій сироватки крові 650,00
Бактеріологічні дослідження
Кал на Helicobacter pylori 150,00
cito-test Strep A 130,00

Увага! Для виконання деяких складних і рідкісних аналізів наша лабораторія співпрацює з "Незалежною лабораторією ІНВІТРО" м. Дніпро