Лабораторні дослідження

Клінічні дослідження
Загальний аналіз крові + тромбоцити 130,00
Загальний аналіз крові на cito! 130,00
Ретікулоцити 50,00
Тривалість + згортання крові 50,00
Реакція мікропреципітації (РМП) 100,00
Група крові і резус фактор 140,00
Глюкоза крові 50,00
Глюкоза крові з навантаженням 120,00
Глюкометрія 50,00
Інсулін 200,00
Оцінка інсулінорезістентності 250,00
Загальний аналіз сечі 100,00
Ан. сечі по Нечипоренко 100,00
Ан. сечі по Зимницькому 100,00
Аналіз сечі на діастазу 100,00
Аналіз сечі на ацетон 50,00
Аналіз сечі на цукор 50,00
3-х склянкова проба сечі 200,00
2-х склянкова проба сечі 100,00
Аналіз сечі на жовчні пігменти 50,00
Аналіз сечі на йод 200,00
Мазок на гонококи, трихомонади 100,00
Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка 100,00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 90,00
Спермограма 250,00
Аналіз простатичного соку і його взяття 100,00
Кал на я / глист 100,00
Копрограма 150,00
Зішкріб на ентеробіоз 90,00
Біохімічні дослідження
Загальний білок 50,00
Сечовина 50,00
Креатинін 50,00
Білірубін 50,00
Альфа-амілаза 100,00
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 50,00
Aспартатамінотрансфераза (АСТ) 50,00
Тимолова проба 30,00
С-реактивний білок 50,00
Серомукоїди 50,00
Ревматоїдний фактор 50,00
Антистрептолізин-О 40,00
Ліпідограма 150,00
Холестерин 50,00
Бета-ліпопротеїди 50,00
Сечова кислота 50,00
Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ) 60,00
Гамма-глютамілтранспептидази (Гамма-ГТП) 50,00
Залізо (сироваткового заліза, ОЖСС,% насичення трансферину) 200,00
Залізо сироватки крові 100,00
Кальцій сироватки крові 100,00
Натрій сироватки крови 100,00
Фосфор сироватки крови 100,00
Магній сироватки крови 100,00
Хлор сироватки крови 100,00
Калій сироватки крови 100,00
Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций сироватки крови 450,00
Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций/Фосфор/Залізо сироватки крови 650,00
Дослідження системи згортання
Коагулограма 160,00
Фібриноген 80,00
Протромбіновий індекс, МНО (при прийомі антикоагулянтів) 100,00
Д-дімер 185,00
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін Е (IgE) 140,00
Ферментні аналізи
Діагностика інфекцій
Антитіла до цитомегаловірусу класу IgG 185,00
Антитіла до герпесу класу 1 + 2 Jg.G 150,00
Антитіла до Hеlicobakter pylori 150,00
Антитіла до уреаплазми IgG 150,00
Антитіла до мікоплазми homonis класу IgG 150,00
Антитіла до вірусу Епштейн-Барра класу ШПП (до ядерного антигену) 150,00
Експрес-тест на Helicobacter pylori 45,00
Експрес-тест на антитіла IgM та IgG до коронавірусу (SARS-CoV-2) з виїздом лаборанта додому к пацієнту 1100,00
Експрес-тест на антитіла IgM та IgG до коронавірусу (SARS-CoV-2) в клініці 500,00
Экспрес-тест на антіген (Ag) коронавирусу (SARS-CoV-2) з виїздом лаборанта додому к пацієнту 1200,00
Экспрес-тест на антіген (Ag) коронавирусу (SARS-CoV-2) в клініці 600,00
Кількісний ІФА-тест - антитіла класса G до коронавірусу SARS-CoV-2 (імуноглобулін G, IgG) 160,00
Кількісний ІФА-тест - антитіла класса M до коронавірусу SARS-CoV-2 (імуноглобулін М, IgМ) 160,00
Діагностика гельмінтів
Антитіла до гельмінтів: опісторхоз 150,00
Антитіла до гельмінтів: токсокара 150,00
Антитіла до гельмінтів: аскарида 150,00
Антитіла до гельмінтів: лямблії 150,00
Комплекс "ПАРАЗИТ"
Антитіла до гельмінтів:  опісторхоз + токсокара + аскарида + лямблії 550,00
Дослідження маркерів вірусних гепатитів А, В, С
Антиген Hbs Ag 200,00
Анти-ВГС (сумарні) // антитіла HCV / 200,00
Дослідження статевих гормонів
Пролактин 150,00
Дослідження щитовидної залози
Т 3 вільний 160,00
Т4 вільний 160,00
Тиреотропний гормон (ТТГ) 160,00
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 175,00
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) 175,00
Комплекс "ЩИТОВИДНИЙ"
Т 3 вільний + Т 4 вільний + ТТГ + АТ-ТПО + АТ-ТГ + Кальцій сироватки крові 850,00
Бактеріологічні дослідження
Кал на Helicobacter pylori 150,00
cito-test Strep A 130,00

Увага! Для виконання деяких складних і рідкісних аналізів наша лабораторія співпрацює з лабораторією "CentroLab" м. Дніпро